REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

perpol-detian.pl

§1

Postanowienia ogólne


1. Sklep internetowy Perpol-Detian [dalej „Sklep”] dostępny w domenie www.perpol-detian.pl prowadzi sprzedaż wyłącznie hurtową za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”], z którym Kontrahenci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym: sklep@perpol-detian.pl


2. Właścicielem Sklepu jest: De Tian Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, Edmunda Bałuki 24, 70-407 Szczecin, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie pod numerem KRS: 0000130199 NIP: 852-04-10-694, numer telefonu kontaktowego 91-485-47-80.


3. Sklep przeznaczony jest wyłącznie dla podmiotów gospodarczych z aktywnym wpisem w CEIDG lub KRS


4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami netto (bez podatku VAT). Kwota VAT zostanie doliczona do faktury wg aktualnej wysokości. Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w zakładce „koszt dostawy” – https://perpol-detian.pl/content/1-dostawa-platnosc.


5. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2

Zamówienia


1. Zamówienia można składać w następujący sposób:


a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,


b) e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,


c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.


2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Kontrahenta danych pozwalających na weryfikację Kontrahenta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie.


3. Po sprawdzeniu przez nas zamówienia, otrzymasz od nas mailowo fakturę z kwotą do wpłaty/kwotą pobrania. Dopiero zatwierdzenie faktury stanowi potwierdzenie zamówienia.


4. Zamówienie będzie realizowane po otrzymaniu wpłaty lub z chwilą potwierdzenia zamówienia przy wyborze opcji za pobraniem.

§3

Płatności


1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:


a) za pobraniem – wówczas zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru,


b) przelewem – wówczas Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na wskazany adres po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu bądź w e-mailu,


c) w inny sposób, jeżeli jest on określony na stronie internetowej Sklepu.

§4

Wysyłka towaru


1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firmy DPD na adres podany w formularzu zamówienia lub udostępnia towar do odbioru w siedzibie Sklepu. Faktura VAT zostanie dołączona do wysyłki.


2. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.


3. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od wielkości zamówienia i wynosi od kilku do kilkunasty dni roboczych. O stanie zamówienia będziemy informować drogą mailową.

§5

Koszt wysyłki

1. Koszt dostawy uzależniony jest od wybory jej formy.


2. Aktualne formy dostawy wraz z obowiązującym cennikiem można znaleźć pod adresem: https://perpol-detian.pl/content/1-dostawa-platnosc.

§6

Reklamacje


1. Reklamacje można złożyć w formie elektronicznej wysyłając ja na adres mailowy Sklepu: sklep@perpol-detian.pl lub w formie pisemnej na adres Sklepu podany w górnej części Regulaminu, na koszt Kupującego.


2. Sklep rozpoznaje reklamację w terminie do 14 dni.


3. Koszty wysłania nowego towaru bądź usunięcia niezgodności w przypadku uzasadnionej reklamacji ponosi Sklep.


4. Sklep odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

§7

Prawo odstąpienia od umowy


1. W przypadku sprzedaży B2B po nadaniu przesyłki nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

§8

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla w zakładce "regulamin zakupów"

2. Żadne z postanowień regulaminu nie ma na celu naruszenia jakichkolwiek praw. W przypadku niezgodności jakiegokolwiek zapisu regulaminu z obowiązującym prawem w miejsce zakwestionowanego zapisu regulaminu stosuje się przepisy prawa a Sprzedający niezwłocznie dokona zmiany regulaminu w celu jego dostosowania do obowiązującego prawa.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.

4. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.