Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (2016/679) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) została ustalona i udostępniona poniższa polityka prywatności:

Polityka Prywatności określa zasady pobierania, gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Sklep internetowy www.perpol-detian.pl (dalej nazywany jako Sklep) przez firmę DE TIAN Sp z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Edmunda Bałuki 24, 70-407 Szczecin, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie pod numerem KRS: 0000130199 NIP: 852-04-10-694, będący jednocześnie administratorem tych danych (dalej nazywany jako Administrator). Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Twojej prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania ze Sklepu i dokonywania zakupów w ramach sklepu, a także podejmuje w tym celu wszelkie niezbędne działania.

Kiedy i jakie dane osobowe zbieramy?

W trakcie korzystania ze Sklepu i podstron należących do Administratora, zostaniesz poproszony o podanie danych w następujących przypadkach:

 1. Rejestracji konta w Sklepie
 2. Składania zamówienia w Sklepie

W powyższych przypadkach możesz zostaniesz poproszony o jedno lub kilka z poniższych danych

 • imię i nazwisko,
 • adres do wysyłki i adres do faktury,
 • adres poczty elektronicznej,
 • numer telefonu,
 • nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej.

Podanie powyższych przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla dokonania rejestracji i zrealizowania zakupu.

Przy przeglądaniu Sklepu mogą również zostać pobrane automatycznie informacje o: adresie IP, rodzaju przeglądarki i systemu operacyjnego, czasie przeglądania strony a także źródła przekierowania na stronę Sklepu.

Do czego używamy Twoich danych?

Przede wszystkim używamy Twoich danych osobowych w celu przetwarzania zamówień oraz wysyłania Ci powiadomień m.in. o stopniu realizacji zamówienia czy statusie dostawy. Będziemy także używać Twoich danych osobowych do przetwarzania reklamacji i zgłoszeń gwarancyjnych dotyczących produktów.

Dodatkowo będziemy używać Twoich danych osobowych do założenia i prowadzenia Twojego konta. Udostępnimy Ci Twoją historię zamówień oraz informacje na temat zamówień i umożliwimy zmianę ustawień konta. Udostępnimy Ci też możliwość poprawiania i aktualizowania takich informacji, jak dane kontaktowe czy informacje o płatnościach. Ponadto umożliwimy Ci zapisywanie produktów w koszyku lub do tzw. listy życzeń, będziemy przedstawiać spersonalizowane rekomendacje.

Komu powierzamy dane osobowe?

Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia Ci naszych usług.

W celu realizacji umowy Sklep może udostępniać zebrane od Ciebie dane partnerom, za pomocą których realizujemy zobowiązania jak np.:

 • firmie kurierskiej DPD oraz Poczcie Polskiej S.A.,
 • firmie hostingowej H88 S.A. na której utrzymywane są nasze serwery

Ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych.

Jakie masz prawa?

1. Prawo dostępu do danych - w każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy.

2. Prawo do poprawiania danych - możesz poprawić swoje dane osobowe, jeśli są one niepoprawne, a także uzupełnić niekompletne dane.

3. Prawo do przenoszenia danych - masz prawo otrzymać kopię swoich danych w powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu.

4. Prawo do usunięcia danych - możesz w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez Sklep. Wyjątki: jeśli masz zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane lub zostało wysłane tylko częściowo, masz nieuregulowany dług lub jeśli dokonałeś/aś zakupów - zachowamy wtedy Twoje dane osobowe dot. transakcji w celach księgowych.

5. Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni - masz prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego, w tym także na sporządzanie analizy Twojego profilu, która jest przygotowywana w celu przygotowania takich materiałów. Możesz zrezygnować z otrzymywania takich materiałów wykonując instrukcje zawarte w każdej otrzymanej wiadomości e-mail.

6. Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym - jeśli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, możesz się z nami skontaktować. Masz też prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?

Twoje dane będą przechowywane do momentu zgłoszenia przez Ciebie chęci ich usunięcia. Będą przechowywane tak długo, jak będziesz naszym klientem.

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

Dokładamy wszelkich starań, aby utrzymywać świadczone przez nas usługi w sposób, który chroni informacje przed przypadkowym lub celowym ich zniszczeniem lub utratą. Komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem, podczas przetwarzania Twoich danych osobowych (w ramach naszego systemu) jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Protokół SSL to zabezpieczenie, pozwalające na zakodowanie przesyłanych danych pomiędzy klientem a sklepem. Dzięki SSL nie ma możliwości przechwycenia danych przez osoby trzecie.

Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed dostępem osób nieuprawnionych, zgodnie z regulacjami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

Podczas rejestracji konta w Sklepie Klient ustala swoje indywidualne hasło zabezpieczające konto. Hasło to może zostać w dowolnym momencie zmienione w zakładce: Moje Konto>Moje Informacje Osobiste. Istniej możliwość również przypomnienia hasła klikając przy logowaniu w pole "Nie pamiętasz hasła?". Zostanie wtedy automatycznie wygenerowane nowe hasło, którym będzie można się zalogować na konto i ponownie ustalić swoje indywidualne hasło.

Na naszej stronie mogą pojawiać się linki i odnośniki do innych stron internetowych. Strony takie nie są nadzorowane przez nasz Sklep a Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi osobowymi na tych stronach.

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.

Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia.

Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

Materiały reklamowo - promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres sklep@perpol-detian.pl bądź telefonicznie pod numerem +48 91 48547 85, 508 255 910.

Zmiany Polityki Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności celem dostosowania do obowiązującego prawa.

Pliki cookies

Co to są pliki cookies?

Cookies czyli tzw. ciasteczka to niewielkie pliki tekstowe (txt.) wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika. Ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku sklepów internetowych, stron wymagających logowania i do monitorowania aktywności odwiedzających.

Jakie funkcje spełniają cookies?

Cookies zawierają różne informacje o użytkowniku danej strony WWW i historii jego łączności ze stroną. Dzięki nim właściciel serwera, który wysłał cookies, może bez problemu poznać adres IP użytkownika, a także na przykład sprawdzić jakie strony przeglądał on przed i po wejściu na jego witrynę. Ponadto właściciel serwera może sprawdzić jakiej przeglądarki używa użytkownik i czy nie nastąpiły informacje o błędach podczas wyświetlania strony. Warto jednak zaznaczyć, że dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony, a jedynie z komputerem połączonym z internetem na którym cookies zostało zapisane (służy do tego adres IP).

Jak wykorzystujemy informacje z cookies?

Dane wykorzystujemy do automatycznego rozpoznawania konkretnego użytkownika przez serwer, dzięki czemu generujemy przeznaczoną dla niego stronę. Umożliwia to na przykład dostosowanie serwisów WWW, obsługi logowania, koszyków zakupowych w internetowych sklepach itp. Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie reklamy, która wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. Korzystamy z narzędzi remarketingowych Google AdWords, w których wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google AdWords.

Do czego wykorzystujemy cookies?

 • informacje na temat sesji,
 • ostatnio oglądane produkty,
 • oddanie głosu w ankiecie,
 • zapisanie zawartości koszyka.

Wyłączenie plików cookies

Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w naszych serwisie internetowym.

Sposób wyłączenia plików cookies w zależności od stosowanej przeglądarki:

Internet Explorer
FireFox
Opera
Chrome